+48 536 227 753 biuro@instalserwis24.pl

Opinie klientów

… zasilanie wodne instalacji tryskaczowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów instalacja tryskaczowa” w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F.

Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie sieci wodnej metodą przewiertu sterowalnego i wykopu otwartego dla:

  • zasilania zbiornika p.poż – rura PE 100 SDR 11 , 110 x 10 RC o długości 87 mb
  • zasilenia urządzeń przeciwpożarowych – instalacji tryskaczowej z infrastrukturą towarzyszącą.- rurą PE 100 SDR 11 , 225 x 20,5 RC o długości całkowitej 312 mb

Termin realizacji robót od 02.03.2020r do 30.04.2020r

Łączna wartość prac: 285.000,00zł netto tj. 350.550,00zł brutto

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową, rzetelnie, terminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami.

Zbigniew Rembiesa

Prezes Zarządu, Arco System Sp. z o.o.

Nazwa projektu: Ułożenie metodą bez wykopową (przewiert sterowany) rurociągu o średnicy:

  • fi 110 mm rura PE 100 SDR 11 PN 16RC o długości 110 mb
  • fi 160 mm rura PE 100 SDR 11 PN 16 RC o długości 60 mb

Prace prowadzone były w bardzo trudnych warunkach gruntowych, o zróżnicowanej charakterystyce (grunty nasypowe) co wymagało znacznego doświadczenia i wiedzy wykonawcy, który wykazał się bardzo dobrą organizacją robót, profesjonalnym przygotowaniem, i zaangażowaniem.

Inwestycja wykonana została zgodnie z dokumentacją w wyznaczonym terminie i z należytą starannością, oraz zakończona protokołem odbioru – bez uwag.

Klaudiusz Janczyk

Prezes Zarządu, PEiB ELPIN

Budowę sieci hydrantowej od istniejącej sieci wodnej w studni wodomierzowej przy ulicy Pawliczka w Zabrzu na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do dwóch hydrantów nadziemnych HP 1 i Hp2 wraz z siecią wodną o średnicy 110 mm (rura PE 100 SDR 11 , 110 x 10 RC) o długości całkowitej 168 metrów do tych hydrantów.

Niniejsze roboty zostały wykonane metodą wykopu otwartego, oraz metodą przewiertu sterowanego.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, rzetelnie, terminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami.

Paweł Szewczyk

Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Potrzebujesz konsultacji, chcesz otrzymać wycenę?